Právě vyšlo

Tomislav Petr - Na rybách bez udice

 

 

 

 

 

Novinky na e-mail

Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 40138
od prosince roku 2006

Konference

 

Démon tvořivosti

Pátá tradiční konference Univerzity Palackého v Olomouci a nakladatelství Gasset

10.říjen 2015, Lipnice nad Sázavou, hotel Brixen

Program a  seznam přednášejících zde

 

 

 

 

 

______________________________________________________

Půvab renesance

4.konference o intenzivních formách všestranné výchovy

11.říjen 2014, Lipnice nad Sázavou, penzion Brixen

Přednášející a anotace přednášek zde.  

 

Renesance, klíčový okamžik italské civilizace, byla inspirací další konference Univerzity Palackého v Olomouci a nakladatelství Gasset. Konference podpořila potřebnou diskusi o povaze všeobecné vzdělanosti, která v dnešní době dramaticky upadá a nahrazuje jí vzdělání omezené na úzkou oblast, které omezuje život a náhled na život. Bývá příčinou nenaplněného života, mnoha frustrací, nemocí a pokřivených vztahů.

Se svými příspěvky zde vystoupili prof.MUDr.Josef Koutecký, DrSc., Ing.arch Stašek Žerava, MUDr.Michal Maršálek, CSc., Ing.arch.Eva Špačková, PhDr.Allan Gintel,CSc. a Ing.Zdeněk Beneš,Ph.D.

Sborník z konference vyjde začátkem prosince 2014

 

Z úvodního vystoupení prof.MUDr.Josefa Kouteckého, DrSc. zde

 

Fotogalerie:

 

Josef Koutecký, Allan Gintel

 

Radek Hanuš

 

Stašek Žerava

 

Pavel Čermák

 

Michal Maršálek

 

Eva Špačková

 

Zdeněk Beneš

 

 

__________________________________________________

 

 HRANICE CITLIVOSTI

Druhá konference o všestranné výchově k poctě Václava Břicháčka

Datum a místo konání:  10. listopad 2012, Lipnice nad Sázavou, hotel Brixen

Program ke konferenci a pokyny k registraci  zde.

Přednášející a anotace přednášek zde.  

 

__________________________________________________

 

Ze starších konferencí: 

 

DLOUHÁ CESTA - NOVÉ OBJEVY

Konference k 40. výročí střediska pro výchovu v přírodě u Lipnice nad Sázavou

Datum a místo konání: 27.březen 2010, Havlíčkův Brod, hotel Slunce

Podrobný program, pokyny k registraci a anotace hlavních řečníků si můžete stáhnout zde. 

 

 

Přednášející - krátké charakteristiky

Mgr. Vladimír Halada /1960/

Vystudoval UK Fakultu Pedagogickou (ruština + výtvarný výchova), absolvoval výcvik SUR (Jitka Vodňanská), výcvik v Arteterapii (Beate Albrich), výcvik v Bioenergetice (Oldřích Tekze), integrační masáže (Sigrid Klotzbach). Stal se lektorem oudoor management trainingu Outward Bound Česká cesta s.r.o.Už 22 let je majitelem a grafikem grafického studia VLHAdesign s.r.o.

Aktivity minulé i současné: 1978 - 1989 vedení vodáckého oddílu později celého oddělení vodní turistiky ODPM Praha 1, 1988 účast na kurzu Prázdninové školy Lipnice „Bílý Projekt", 1989 instruktor PŠL, Autor projektu Go! (adaptační kurz při nástupu na střední školu), který se ujal na většině středních škol. Vedení a tvorba kurzů Bottega, DejaVu, Green, Live, Quo Vadis? a kurzy DoNitraZeMě, 1993 lektor Outward Bound Česká Cesta, 1999 Zakládající člen projektu DoNitra, 2006 Spolupráce s FOKUSem Praha - vedení arte-terapeutické skupiny. Lektor mezinárodního projektu COLOURS (multikulturní integrace). 2006 předseda správní rady Prázdninové školy Lipnice.

Ing. Otakar Holec

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou VUT Brno (1967 - 1972), v současné době pracuje jako manažer  v rodinné firmě (Granit Holec, Kroměříž).  Vedení skautského oddílu koncem 60. let, aktivity sportovní (coby dorostenec i mistr ČSR v basketbale, zakladatel dnešních baseballových Draků Brno), a zájmy hudební ho shodou okolností přivedly - poprvé v roce 1975 - na Lipnici, kde působil jako instruktor Prázdninové školy (od založení v roce 1977), i  instruktor vedoucí a člen jejího vedení. V letech 1987 až 1999 předseda PŠL. Mj. stál u založení Outward Bound - Česká cesta a  vstupu PŠL do mezinárodní organizace OUTWARD BOUND.

Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. /1965/

Přednosta Dětské psychiatrické kliniky ve FN Motol. Vyučuje psychiatrii na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je atestovaným dospělým a dětským psychiatrem a také psychoterapeutem s výcvikem v dynamické psychoterapii. Byl hlavním autorem nebo editorem pěti knih: Demence a poruchy paměti (1999), Elektrokonvulzívní terapie (1999), Dětská a dorostová psychiatrie (2000), Dětský autismus (2004), Krize středního věku - úskalí a šance (2006). Publikoval více než 160 odborných prací. Nejvýznamnější zahraniční stáže absolvoval v Allgemeines Krankenhaus ve Vídni (1991), na Baylor College of Medicine v Houstonu, USA (1998) a na Yale University v New Haven, USA (2001, 2004). Je mj. členem Vědecké rady České lékařské komory, členem redakční rady časopisu Česká a Slovenská Psychiatrie a členem poradního sboru časopisu European Psychiatry.

PhDr.Ing.Ondřej Landa,CSc. /1950/

Vedoucí partner firmy Inventa, s.r.o. a předseda Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství. Absolvent VŠE a University Karlovy v Praze, nositel Fulbrightova stipendia na Harvard Business School. Zakládající prezident Business  Leaders Forum CR a České asociace pro poradenství v podnikání. Člen Evropské manažerské asociace (CECIOS), rady Evropské nadace pro výchovu manažerů (EFMD; 1995-2001) a International Council of American Management Association. Poradce vrcholového řízení předních korporací, autor prací z oblasti strategického řízení, tvořivosti a inovací.

Ing. Antonín ROSICKÝ, CSc. /1943/

Při studiu na strojní fakultě ČVUT měl to štěstí podílet se na založení a činnosti Turistického akademického klubu Praha. Původní sdružení studentů na počátku 70. let získalo statut samostatné tělovýchovné jednoty, orientované na různé (tehdy „moderní") formy pobytu v přírodě. V dobách jeho dynamického rozvoje působil cca deset let v jeho čele a inicioval kooperaci mezi podobně zaměřenými skupinami v Praze. Ta jej přivedla i mezi zakládající členy Prázdninové školy Lipnice, kde dlouhá léta působil jak v jejím vedení a také jako vedoucí instruktor.

Dnes pracuje jako vysokoškolský pedagog (VŠE Praha), s orientací na teorii systémů, kybernetiku a informační systémy. Akcent, který klade na přirozené systémy (vč. systémů sociálních) se kloubí s povahou lidských znalostí a jejich formování. Odpovídající myšlení nabízí netradiční pohled na pobyt v přírodě včetně procesu výchovy jako neoddělitelné součásti lidského poznání. Odpovídající rámec praktických a teoretických zkušeností pak umožňuje reflektovat nejen vývoj současného světa, ale i povahu, význam a problémy výchovy v přírodě.

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. /1935/

Od r. 1958 působí jako vysokoškolský učitel na Masarykově universitě v Brně - v současné době na Fakultě sociálních studií MU, kde je od r. 2010 emeritním profesorem. Vyučuje rovněž na Teologické fakultě UP v Olomouci. Pro vedoucí pracovníky koná pravidelně kurzy na téma selfmanagementu. Specializuje se na psychologii osobnosti a na rozvoj občanské a duchovní kultury člověka.

Od r. 1990 do roku 2005 byl zodpovědným řešitelem několika projektů věnovaných výzkumu tvořivosti a sociální kompetencí a řadu let vedl Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity.

Je autorem téměř 300 studií a spoluautorem či editorem několika dalších knižních publikací. V r. 2002 (v r. 2005 a v dalších letech opraveno a doplněno) vydal obsáhlou monografii Pozvání do psychologie osobnosti (s podtitulem „Člověk v zrcadle vědomí a jednání"). V r. 2005 publikoval výběr ze svých rozhlasových přednášek pod názvem O lidské povaze (s podtitulem „Krátká zamyšlení nad psychickou a duchovní kulturou osobnosti") a v r. 2007 soubor osmi studií „Víš, jak žít?"na motivy Kiplingovy básně „Když ...".

O psychologii a duchovní kultuře osobnosti přednáší v rozhlase, podílí se na televizních vzdělávacích pořadech a pravidelně koná přednášky pro veřejnost.

Bohuslav (Bob) Stránský /1940/

Absolvoval letecké učiliště, nejprve štábního a posléze pilotního směru. Po dvou letech odešel do civilu. Nastoupil jako mechanik montáže do tehdejších Strojíren první pětiletky v Kunovicích (dnes LET). V tomto podniku prošel profesemi montážního mechanika, dílenského technologa a mistra montáže a zalétávacího oddělení. V roce 1968 na krátký čas pracoval v aparátu odborů na úseku dětských táborů ROH a později České tábornické unie. V normalizačním období po vyloučení ze strany krátce pracoval v podniku České tábornické unie jako tiskař. V roce 1971 se vrátil k původní profesi do podniku tehdejšího Svazarmu AEROTECHNIK KUNOVICE a až do odchodu do důchodu v roce 2001 byl v tomto podniku zaměstnán jako letecký mechanik, od roku 1990 pak jako vedoucí výroby.

V roce 1965 absolvoval ÚSTŘEDNÍ TÁBORNICKOU ŠKOLU a trvale se po celý další život věnoval pobytu v přírodě. Od roku 1968 až 1970 a pak od roku 1990 v České tábornické unii, začátkem sedmdesátých let do nuceného odchodu v Metodické radě pro pobyt v přírodě tehdejšího SSM, v sedmdesátých a osmdesátých létech v základních organizacích společenských organizací při podniku AEROTECHNIK.

V důchodu se věnuje práci v nevládním neziskovém sektoru, ale bez jakéhokoliv pracovního úvazku.

Ing. arch. Eva Špačková

Studovala na fakultě  architektury VUT v Brně v letech  1982-1987, v současnosti studuje  doktorský studijní program na katedře městského inženýrství FAST VŠB - TU Ostrava. Je autorizovanou architektkou České komory architektů. Vede studenty  jako odborná asistentka na katedře architektury  Fakulty stavební VŠB - TU v Ostravě.  V rámci výuky přednáší Nauku o stavbách a vede ateliérové práce studentů oboru  „architektura a stavitelství". Vykonává současně vlastní praxi  v projekční kanceláři Špaček projekt s.r.o., jako samostatná architektka od roku 1994. Věnuje se architektonickým zakázkám od urbanisticko architektonických studií (např. regenerace panelových sídlišť města Karviné) po návrhy staveb včetně řešení interiérů - v současnosti dokončuje  přestavbu Ústřední  knihovny  VŠB v Ostravě. Od doby studia  po dnešek má  za nejoblíbenější téma bydlení a město ve všech jeho podobách.

Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. /1938/

Absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Po dvouleté základní vojenské službě byl v konkurzu přijat na Výzkumný ústav tělovýchovný (1963-1973), kde se věnoval výzkumu motorické výkonnosti člověka a později i sledování role pohybové aktivity ve způsobu života. Od roku 1973 začal pracovat na UK FTVS, na katedře Sportů v přírodě. Na tomto pracovišti se začal intenzivně zabývat aplikacemi sportů a aktivit v přírodě v rekreaci, v učení i ve výchově. Koncipoval v tomto směru základní výuku, specializace i studijní směry. Intenzivně spolupracoval s mládežnickým (pobyt v přírodě, PŠL aj.) i turistickým (vedení metodických komisí, časopis Turistika atp.) hnutím. Přednášel na několika fakultách a účastnil se několika dlouhodobých stáží v zahraničí. Ve všech pracovních i tzv. dobrovolných funkcích podněcoval spolupráci na národní i mezinárodní úrovni. Publikoval řadu odborných publikací a podílel se na organizování odborných i vědeckých seminářů a konferencí.     

 

 

Josef Koutecký (1930)

 

Zakladatel samostatného oboru dětské onkologie a české (pražské) školy dětské onkologie. V roce 1978 vydal se spolupracovníky knihu Nádory dětského věku, první monografii onkologie u nás. Pět funkčních období byl děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v letech 1997 - 2000 byl prorektorem UK pro vnější vztahy. Bylo mu uděleno prestižní státní vyznamenání ,,Medaile za zásluhy". V nakladatelství Gasset mu letos vyjde kniha Moje třetí láska, jejíž součástí jsou eseje sedmi jeho přátel Cyrila Höschla, Martina Hilského, Jiřího Michala. Richarda Škáby, Vladimíra Vondry, Rudolfa Zahradníka a Karla Zemana.

Podrobnější informace o autorovi najdete v sekci "Autoři".

 

 

 


Aktuality

Nová pohádka populárního lékaře Josefa Kouteckého

06.03.2018

Vyjde v říjnu 2018 a dnes přinášíme první ukázku

Vychází nová zajímavá publikace o příčinách kardiovaskulárních onemocnění

14.03.2017

Kardiolog MUDr. Jan Bruthans je autorem odborně zaměřené studie o příč ...

archiv aktualit >